Deutsch Serbsce

BROM-Service * Online

spěšnje * spušćomnje * małonałožnje
Naše strony wužiwaja tak mjenowane cookies, zo bychu byli derje nałožujomne a funkcionalne.
Na stronach so njewužiwaja cookies třećich wobsydźerjow, k wabjenju abo k analyzowanju.
Dalše informacije ke cookies namakaće pod zapinakom «Info».
Prošu wobkedźbujće, zo so přez kompletne deaktiwěrowanje cookies w browseru někotre funkcije njemóža wužić.
| Domoj | Poskitki | Z wokoliny | Feedback
Computerowy serwis

Hač so jedna wo instalowanje nowych programow, přizamknjenje abo zatwarjenje připrawow, w bliskosći Budyšina smy rady k pomocy zwólniwi. Tež při instalaciji a hladanju syćow maće z nami kompetentneho partnera.

Čisćimy a reparujemy techniku a poradźujemy individualnje po přećach kupca. Samozrozumliwje, zo so trěbne komponenty wot nas wobstaraja.

Ale nic jeno na polu computerow poskićamy pomoc, tež za prašenja telekomunikacije smy kompetentny partner za Was.

Tak daloko kaž móžno, wotmołwimy prašenja wopytowarjow našeje strony tež darmotnje z pomocu elektroniskej póšty ...

Pohladajće tež do našeje małeje kupnicy

Tuchwilu we wobdźěłanju

Njeje aktiwneho wobsaha na tutej stronje