Deutsch Serbsce

BROM-Service * Online

spěšnje * spušćomnje * małonałožnje
Naše strony wužiwaja tak mjenowane cookies, zo bychu byli derje nałožujomne a funkcionalne.
Na stronach so njewužiwaja cookies třećich wobsydźerjow, k wabjenju abo k analyzowanju.
Dalše informacije ke cookies namakaće pod zapinakom «Info».
Prošu wobkedźbujće, zo so přez kompletne deaktiwěrowanje cookies w browseru někotre funkcije njemóža wužić.
Tekst pytać:
| Domoj | Poskitki | Z wokoliny | Feedback |
Woznamjenjenje poskićerja

Zamołwitosć za wobsah a wuhotowanje tutych stronow je pola:

Stejnišćo z Google kartu zapołožene

Chceće-li Google Map na tutej stronje widźeć, so na wosobu so poćahowace daty Google pósćelu a cookieje sadźeja. Tuž je móžno, zo poskićer Waše přistupy składuje a Waše zadźerženje analyzuje. Wozjewjenje wo škiće datow wot Google Maps namakaće pod: https://policies.google.com/privacy

BROM-Service
mějićel Manfred Brojer
Nowa hase 10
02625 Budyšin

kontakt|AT|brom-service|DOT|de
Telefon: (0 35 91) 53 16 54
Telefax: (0 35 91) 53 16 55

Steuer-Nr.: 204/209/02256
USt.ID-Nr.: DE140370986

Poskitki na tutych stronow su słužba a wobsahuja nimo našich poskitkow tež poskitki cuzych, kiž su wotpowědnje zeznamjenjene. Runje našich podleža tež cuze poskitki awtorskemu prawu. Dalše informacije namakaće pod prawniskich pokiwow a tež wuzamknjenja rukowanja a škita wosobinskich datow.

Wopytowarjo
counter
Posledna aktualizacija 23.05.2024