Deutsch Serbsce

BROM-Service * Online

spěšnje * spušćomnje * małonałožnje
Naše strony wužiwaja tak mjenowane cookies, zo bychu byli derje nałožujomne a funkcionalne.
Na stronach so njewužiwaja cookies třećich wobsydźerjow, k wabjenju abo k analyzowanju.
Dalše informacije ke cookies namakaće pod zapinakom «Info».
Prošu wobkedźbujće, zo so přez kompletne deaktiwěrowanje cookies w browseru někotre funkcije njemóža wužić.
Tekst pytać:
| Domoj | Poskitki | Z wokoliny | Feedback |
Wuzamknjenje rukowanja

1. Wobsah poskitkow
Poskićer je tohorunja awtor přinoškow a njepřewza za aktualnosć, korektnosć, dospołnosć abo kwalitu předstajenych informacijow garantiju. Rukowanka napřećo awtorej njeje móžna. Wšitke poskitki njesu zwjazowace. Poskićer smě dźěle stronow abo tež cyłe poskitk bjez připowědźenja změnić, wobnowić abo wozjewjenje zdźěla abo tež cyle skónčić.

2. Pokazki a linki
Za direktne a indirektne pokazki k cuzym stronam ("linki") rukuje awtor jenož, jeli su jemu wobsahi znate a w padźe wobsahow přećiwo zakonjam technisce móžno, wužiwanje zadźěwać. Poskićer wozjewi tohodla, zo za čas přiwzaća linkow strony njemějachu ilegalne wobsahi. Poskićer je bjez wliwa za aktualne a w přichodźe ležate tworjenje a změnjenje wobsahow tutych stronow, kotrež su jako linki a pokazki wozjewjene. Płaći to tež za cuze přinoški w hóstnej knize. Za ilegalne, wopačne abo njedospołne wobsahi a wosebje za z toho nastatu škodu rukuje samy poskićer stronow, na kotrež su pokazki sadźane, nic pak awtor tutoho poskitka.

3. Swojoprawo a winowatosć poznamjenjenje
Awtor wobkedźbuje we wšitkich publikacijach swojoprawo wužiwanych grafikow a tekstow, kaž tež ewentualnje wužiwane zwuki a filmy. Grafiki, teksty a druhe dokumenty su pak wot awtora same zhotowjeni abo bjez licency. Za wšitke škitane marki, kotrež su wozjewjeni, ma awtor dowolnosć wobsedźerjow. Copyright za wozjewjenje, wot awtora sameho zhotowjene objekty leži pola awtora stronow. Rozmnoženje abo wužiwanje tutych grafikow, tekstow, zwukow a filmow w druhich elektroniskich abo ćišćenych publikacijach je jenož z wosebitym přizwolenjom awtora dowolene.

Wopytowarjo
counter
Posledna aktualizacija 23.05.2024