Deutsch Serbsce

BROM-Service * Online

spěšnje * spušćomnje * małonałožnje
Naše strony wužiwaja tak mjenowane cookies, zo bychu byli derje nałožujomne a funkcionalne.
Na stronach so njewužiwaja cookies třećich wobsydźerjow, k wabjenju abo k analyzowanju.
Dalše informacije ke cookies namakaće pod zapinakom «Info».
Prošu wobkedźbujće, zo so přez kompletne deaktiwěrowanje cookies w browseru někotre funkcije njemóža wužić.
Tekst pytać:
| Domoj | Poskitki | Z wokoliny | Feedback |
Prawniski pokaz

Wotpowědnje § 7 zakonja tele-medijow (TMG) je poskićer za "swójske wobsahi" zamołwity. Tak mjenowane wotkazy ("Linki") słuža k rozšěrjenju poskitka. Z tym stajimy "cuze wobsahi" k dispoziciji. Za cuze wobsahi smy pak jenož zamołwići, jeli su nam wobsahi znate (wosebje wobsahi přećiwo zakonjej) a jeli je nam technisce móžno, wužiće zadźěwać (§§ 8-10 TMG).

Wězo smy z prěnim zapodaćom linkow wobsah přepruwowali. Wobsahi wotkazow pak su dynamiske a po zakonju njetrjebamy stajnje wobsahi na změny kontrolować. Jeli pak dóstanjemy znaće, zo maja pola nas zawjazane strony wobsahi přećiwo zakonjej, budźemy wotkaz na tute wobsahi hnydom wotstronić.

Copyright za wot poskićerja sameho zhotowjene a publikowane objekty je pola poskićerja stronow. Kopěrowanje abo wužiwanje tajkich grafikow, tekstow abo druhich medijow w druhich elektroniskich abo ćišćanych publikacijach njeje dowolene.

Prošu čitajće tež informacije k wuzamknjenju rukowanja a škitanju datow.

Wopytowarjo
counter
Posledna aktualizacija 23.05.2024