Deutsch Serbsce

BROM-Service * Online

spěšnje * spušćomnje * małonałožnje
Naše strony wužiwaja tak mjenowane cookies, zo bychu byli derje nałožujomne a funkcionalne.
Na stronach so njewužiwaja cookies třećich wobsydźerjow, k wabjenju abo k analyzowanju.
Dalše informacije ke cookies namakaće pod zapinakom «Info».
Prošu wobkedźbujće, zo so přez kompletne deaktiwěrowanje cookies w browseru někotre funkcije njemóža wužić.
Tekst pytać:
| Domoj | Poskitki | Z wokoliny | Feedback |
Aktualne powěsće
Aktualne powěsće >> Zarjadowanja - Archiw

Nazymski swjedźeń

21.08.2023, 09:00

Nazymski swjedźeń z nazymskimi wikami w nutřkownym měsće dnja 30. septembra 2023.

Nazymski swjedźeń z regionalnymi chłóšćenkami. Shopy, dundanja a nazymske poskitki wikowarjow wotkryć.

Posledna změna: 30.09.2023 w 18:00

Wróćo

Nowinki wot

www.brom-belcal.de

  • Nowa rewisija 4.256
    BROM CMS/BelCal® stejin we wersiji 4.256 k dispoziciji. Dale čitać ...
  • #9942506
    Lisćina spam-zarjadnistwa w póštowym zarjedźe njeje korektnje předstajena. Patch:  patch_9942506.zip / So do wersije 4.256 integruje. Dale čitać ...
  • #9942505
    Pomjenowanja wužiwarskich skupin so korektnje njeskładuja, hdyž su pazorki resp. wysokomata w nich. Jenož relewantnje za PROFI werziju. Patch:  patch_9942505.zip / So we wrsiji 4.255 integrěruje. Dale čitać ...
Wopytowarjo
counter
Posledna aktualizacija 29.08.2023