Deutsch Serbsce

BROM-Service * Online

spěšnje * spušćomnje * małonałožnje
Naše strony wužiwaja tak mjenowane cookies, zo bychu byli derje nałožujomne a funkcionalne.
Na stronach so njewužiwaja cookies třećich wobsydźerjow, k wabjenju abo k analyzowanju.
Dalše informacije ke cookies namakaće pod zapinakom «Info».
Prošu wobkedźbujće, zo so přez kompletne deaktiwěrowanje cookies w browseru někotre funkcije njemóža wužić.
Tekst pytać:
| Domoj | Poskitki | Z wokoliny | Feedback |
Aktualne powěsće
Aktualne powěsće >> Zarjadowanja Budyšin

Nazymski swjedźeń

23.05.2024, 11:00

Nazymski swjedźeń z nazymskimi wikami w nutřkownym měsće 4. a 5. oktobra 2024.

Nazymski swjedźeń z regionalnymi chłóšćenkami. Shopy, dundanja a nazymske poskitki wikowarjow wotkryć.

Posledna změna: 23.05.2024 w 11:02

Wróćo

Nowinki wot

www.brom-belcal.de

  • #9942901
    W adresowym zarjadnistwje so druhdy wšitke relewantne wobstatkowwe skazarjo njepokazuja. Nimo toho bu řridatny filter za blokowane adresy integrowany. Patch:  patch_9942901.zip / So we wersiji 4.291 integrěruje. Dale čitać ...
  • Nowa wisija 4.290
    BROM CMS/BelCal® stejin we wersiji 4.290 k dispoziciji. Dale čitać ...
  • #9942807
    Při importowanju portalow njehasnje pokazowa boksa pola někotrych browserow. Patch:  patch_9942807.zip / So do wersije 4.287 integruje Dale čitać ...
Wopytowarjo
counter
Posledna aktualizacija 23.05.2024