Deutsch Serbsce

BROM-Service * Online

spěšnje * spušćomnje * małonałožnje
Naše strony wužiwaja tak mjenowane cookies za lěpše funkcije na stronach.
Prošu wobkedźbujće, zo při hasnjenych cookies někotre funkcije njesu .
| Domoj | Poskitki | Z wokoliny | Feedback
Regionalne wuměłstwo - jutrowne jeka

Typiske wuměłstwo za našu wo­ko­li­nu je dy­bje­nje jej­kow. Tutón serbski na­łožk pře­chwapi kóžde lěto k jutram mno­ho tu­ristow. Ale nic jeno k ju­tram su tu­te dro­ho­ćin­ki wob­lu­bo­wane. Cyłe lěto mamy na­prašo­wanja za naše škra­bane jutrowne jejka.

Z techniku škrabanja daja so wo­se­bje rja­ne jej­ka zho­towjeć.

Technika wužada pak měrnu ru­ku a kma­nosć wu­měł­skeho rje­mjesła. Nimo toho su kon­tro­la škor­pizny jej­kow a wu­ži­wanje pra­weje barby jara wažne za dobry wus­kutk. Do wu­du­tych a bar­bje­nych jej­kow so potom z wótrej jehłu, nožom abo po­dob­nym nas­tro­jom smužki a róžki dra­paja, zo bychu nastali rja­ne or­na­men­ty. 3 do 5 hodźi­now za jedne jejko njeje wuw­zaće, zo bychu nastali jejka, kaž su tu na wobra­zach widźeć.

Za prašenja k technice škrabanja abo k jutrownym jejkam docywa napisajće nam z pomocu elektroniskej póštu ...