Deutsch Serbsce

BROM-Service * Online

spěšnje * spušćomnje * małonałožnje
Naše strony wužiwaja tak mjenowane cookies, zo bychu byli derje nałožujomne a funkcionalne.
Na stronach so njewužiwaja cookies třećich wobsydźerjow, k wabjenju abo k analyzowanju.
Dalše informacije ke cookies namakaće pod zapinakom «Info».
Prošu wobkedźbujće, zo so přez kompletne deaktiwěrowanje cookies w browseru někotre funkcije njemóža wužić.
Tekst pytać:
| Domoj | Poskitki | Z wokoliny | Feedback |
Aktualne powěsće
Aktualne powěsće >> Zarjadowanja Budyšin

Nazymski swjedźeń

23.05.2024, 11:00

Nazymski swjedźeń z nazymskimi wikami w nutřkownym měsće 4. a 5. oktobra 2024.

Nazymski swjedźeń z regionalnymi chłóšćenkami. Shopy, dundanja a nazymske poskitki wikowarjow wotkryć.

Posledna změna: 23.05.2024 w 11:02

Wróćo

Nowinki wot

www.brom-belcal.de

  • #9942806
    W financnym přehledźe za zličbowansku knihu so při storněrowanych rezerwowankach a nowowobličenju z předłohu zličbowanki "Storno faluje" pokaza. Jenož relewantne za PROFI-wersiju. Patch:  patch_9942806.zip / So do wersije 4.286 integruje. Dale čitać ...
  • Nowa rewizija 4.285
    BROM CMS/BelCal® we wersiji 4.285 je k dispoziciji. Dale čitać ...
  • #9942705
    W někotrych padach so pola dopomnjenki płaćenja wopačne referencne čisło k zličbowance wužiwa. Jenož relewantnje za PROFI wersiju. Patch:  patch_9942805.zip / So we wrsiji 4.285 integrěruje. Dale čitać ...
Wopytowarjo
counter
Posledna aktualizacija 23.05.2024